Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Carrière Stop Polis

De Carrière Stop Polis is een verzekering die een kapitaal uitkeert als de verzekerde o.a. blijvend invalide wordt door een ziekte, ongeval of door een medische fout. Los van het inkomen en los van arbeids(on)geschiktheid. iemand die blijvend invalide is, hoeft niet per definitie óók blijvend arbeidsongeschikt te zijn!’’

 

De Carrière Stop Polis dekt een kapitaal bij:

 

  • blijvende invaliditeit
  • onafwendbaar sterven
  • overlijden

 

Dit in tegenstelling tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), die een periodieke uitkering dekt bij verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Een AOV vergoedt dus niet de meerkosten die er zijn vanwege bijvoorbeeld extra zorgkosten bij blijvende invaliditeit. Voor personen zonder (vast) inkomen biedt een AOV dus géén oplossing.

Verzekerd van een kapitaal

Men kan zich op een aantal manieren verzekeren van een kapitaaluitkering. Bij blijvende invaliditeit of overlijden voor uzelf of een gezinslid.

 

Ongeval

Een ongevallenpolis dekt in veel gevallen het risico van enkel een ongeval. Veel polissen kennen dan ook uitsluitingen voor invaliditeit of overlijden veroorzaakt door een ziekte. Is een ziekte de oorzaak van het ongeval, dan dekt de ongevallenverzekering het risico niet. (voorbeeld: een beroerte tijdens het besturen van een auto)

Ziekte

De kans dat een ziekte blijvende invaliditeit of overlijden veroorzaakt is vele malen groter dan dat een ongeval dit veroorzaakt. Of blijvende invaliditeit is veroorzaakt door een ongeval of een ziekte, de beperking is er niet minder om!

 

Carrière Stop Polis dekt een kapitaal

De hoogte van de dekking bepaalt u zelf. Er zijn mogelijkheden vanaf € 25.000,00 per persoon.

Uitkering bij invaliditeit

Onder invaliditeit wordt verstaan het gehele of gedeeltelijke verlies van één of meer lichaamsfuncties. Bij het bepalen van de uitkering wordt geen rekening gehouden met al dan niet hebben van een inkomen. In alle gevallen (vanaf 5%) van invaliditeit volgt een eenmalige uitkering van een vast deel uit het verzekerde kapitaal. Hoe hoger het verzekerde kapitaal, hoe groter de uitkering bij gedeeltelijke invaliditeit. Bij een volledige invaliditeit wordt het hele kapitaal ineens uitgekeerd. Het vaststellen van de graad van invaliditeit mag bij de Carrière Stop Polis niet langer dan 2 jaar duren. Dat betekent dat een invaliditeitspercentage wordt vastgesteld als medische behandelingen en/of revalidatie geen verbetering meer kunnen brengen.

 

Uitkering bij overlijden

In geval van overlijden wordt het gehele kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden

Uitkering bij onafwendbaar sterven

Soms lijdt iemand aan een ziekte waaraan hij/zij onafwendbaar binnen 24 maanden zal overlijden. Sommige verzekerden geven er de voorkeur aan om zelf, nog bij leven, over het (overlijdens)kapitaal te kunnen beschikken. De Carrière Stop Polis keert dan het overlijdenskapitaal direct uit aan de dan nog in leven zijnde verzekerde!

 

Voor wie?

De Carrière Stop Polis is bedoeld voor iedereen die belang hecht aan het verkrijgen van een kapitaal als hem/haar een blijvende invaliditeit overkomt als gevolg van een ongeval, ziekte, medische fouten of bij overlijden. Zoals: Compagnons, Keyman, ex-, impatriates, ZZP’ers of het afdekking van een financiering, maar ook voor mensen zonder inkomen (huisvrouwen, studenten, ontwikkelingswerkers e.d.) biedt de Carrière Stop Polis een uitkomst voor alle bijkomende, onvoorziene kosten die aan invaliditeit of overlijden verbonden zijn

Bij invaliditeit

De invaliditeitsverzekering van de Carrière Stop Polis is gebaseerd op het verlies van één of meer lichaamsfuncties.

 

Bij overlijden

De overlijdensverzekering van de Carrière Stop Polis is identiek aan iedere andere Risico overlijdensverzekering.

Bij onafwendbaar sterven

Dat het overlijdenskapitaal al wordt uitgekeerd als er sprake is van onafwendbaar sterven van de verzekerde, maakt de Carrière Stop Polis tot een unieke en uitgebreide verzekering!

 

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak, laat hier uw gegevens achter!